MRP-Kamerový systém

MRP Video prohlížeč

MRP Video prohlížeč je program určený pro práci s databází snímků vytvářenou MRP Video serverem. V následujících odstavcích jsou popsány jeho nejdůležitější vlastnosti.


Obr. MRP Video prohlížeč


Synchronizované přehrávání všech kamer najednou

MRP Video prohlížeč je založen na prohlížení odvozeném od reálného času. Tento způsob práce se záznamem přináší mnoho výhod. Nejdůležitější z nich je synchronizované přehrávání (prohlížení) všech kamer najednou. Můžete tedy přehrávat záznam ze všech kamer současně přesně tak, jak byl pořízen Video serverem. Díky této funkci, kterou bývají vybaveny pouze drahé hardwarové systémy, získáte celkový přehled o situaci ve střežených prostorách.Jednoduché procházení celého záznamu

Jednou z hlavních výhod MRP Video prohlížeče je jednoduché procházení záznamu pomocí Časového navigátoru. Časový navigátor je ovládací prvek speciálně navržený pro rychlé nastavení požadovaného času. Umožňuje použití klávesnice, kolečka myši, kalendáře i seznamu nejčastěji používaných časů. Pro přesun v záznamu na konkrétní datum a čas, není nutné jako u jiných programů, složitě otevírat uložené úseky záznamu a v nich vyhledávat. Jednoduše nastavíte požadovaný čas na časovém navigátoru a všechna okna kamer posunou zobrazení na tento čas. Tímto způsobem můžete přirozeně a hlavně rychle přejít na kterékoli místo v celém záznamu a od něj např. spustit přehrávání.


Obr. Časový navigátor
       
Obr. Otevřený kalendářRozšířené funkce přehrávání

MRP Video prohlížeč podporuje všechny obvyklé funkce jako je přehrávání, posun po jednom snímku nebo posun na začátek a konec záznamu. K těmto základním funkcím přidává funkce pro přehrávání poplachů a přesun mezi poplachy. Funkce pro přehrávání poplachů přehrává pouze ty části záznamu kdy byl před kamerou pohyb, automaticky tedy vynechává nezajímavé části záznamu. Toho lze využít pro velmi efektivní vyhledávání událostí.


Obr. Tlačítka pro řízení přehrávání


Přehledný výpis poplachů

Při návrhu výpisu poplachů byl kladen největší důraz na přehlednost. Jiné programy většinou zobrazují výpis poplachů pro každou kameru samostatně. Při prohlížení poplachů je potom nutné neustále přecházet mezi jednotlivými výpisy, což snižuje přehlednost. MRP Video prohlížeč proto dovoluje začlenit více nebo i všechny kamery do jediného výpisu. Výpis není omezen žádným intervalem můžete se tedy pohybovat v rámci všech poplachů začleněných kamer. Struktura výpisu poplachů byla opět z ohledem na přehlednost navržena maximálně jednoduše. Na každém řádku je zobrazen datum, čas a čísla kamer na kterých byl poplach zaznamenán. Všechny dodatečné informace jako jsou názvy kamer a délka poplachu byly přesunuty do "bubliny" která se zobrazí po najetí kurzorem myši nad konkrétní řádek poplachu. Dvojitým kliknutím na řádek poplachu lze jednoduše posunout zobrazení kamer na čas začátku poplachu.


Obr. Okno výpisu poplachů pro kamery 2, 1 a 3


Dodatečné střežení

Dodatečné střežení slouží k dohledání událostí, aniž je nutno sledovat rozsáhlé úseky záznamu, kde daný okamžik lze snadno přehlédnout. Jednoduše nadefinujete oblast v obraze a MRP Video prohlížeč vyhledává všechny zaznamenané události s aktivitou v této oblasti.


Obr. Nastavení zón dodatečného poplachu


Export a tisk snímků

MRP Video prohlížeč dovoluje exportovat úsek záznamu do souboru ve formátu AVI. Tento soubor lze přehrávat i na počítačích na kterých není nainstalován MRP Video prohlížeč (to vám např. usnadní předání záznamu policii). Volitelně je možné do snímků exportovaného záznamu vkládat datum, čas a popis kamery. Exportem vás provede komfortní průvodce s intuitivním ovládáním, který (v případě potřeby) dovoluje nastavit také technické parametry jako je kodek použitý pro kompresi nebo rychlost přehrávání. Samozřejmostí je uložení konkrétního snímku jako obrázku (ve formatu JPEG nebo BMP) a vytisknutí snímku na tiskárně.


Obr. Nastavení rozsahu exportované sekvence
   
Obr. Vyběr udajů vkládaných do snímku


Obr. Přehrávání exportovaného záznamu v programu Windows Media Player


Přizpůsobení vzhledu

Vzhled MRP Video prohlížeče lze přizpůsobit konkrétním podmínkám použití a konkrétnímu uživateli. Můžete uložit více předloh vzhledu a pak mezi nimi jednoduše přepínat. Přepínání vzhledu dovoluje efektivně přizpůsobovat MRP Video prohlížeč měnícím se podmínkám použití (více uživatelů, více monitorů, více rozlišení obrazovky, přepínání mezi skupinami kamer, různé způsoby práce apod.)

     
Obr. Ukázky různých vzhledů MRP Video prohlížeče, uživatel může nadefinovat vlastní vzhledy a jednoduše mezi nimi přepínat

 

Faktury zdarma
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
MRP na Slovensku