MRP-Kamerový systém

Záběry z činnosti serveru

MRP-Video server umožňuje pracovat až s 20 kamerami (podle provedení). Snímky se ukládají na pevný disk počítače. Pokud je ukládací prostor zaplněn, systém automaticky přepisuje nejstarší snímky. K ukládání snímků dochází při:
  • Archivaci - snímky se ukládají ve zvoleném časovém intervalu
  • Poplachu -ke každé kameře je možné zadat až 8 poplachových zón, citlivost na změnu jasu a velikosti objektu. Dva po sobě následující snímky jsou porovnávány v oblasti poplachových zón na velikost změny jasu a objektu. Pokud tato změna překročí uživatelem stanovenou mez a systém je v režimu střežení, video server na hlavním panelu oznámí narušení kamery a uloží poplachové snímky na pevný disk, popř. server vytočí klienta a přenese snímky z kamery, kde došlo k narušení. V případě, že k Video serveru je připojen GSM telefon, server umožní odeslání informaci o poplachu na jiné GSM mobilní telefony. Pomocí SMS zpráv je také možné dálkově ovládat činnost Video serveru.

Uložené snímky je možné prohlížet prohlížečem, který je součástí dodávky. MRP-Video server může fungovat i samostatně bez MRP-Video klienta a bez modemu či počítačové sítě.
 

 

Spuštěný MRP Video server 4
Hlavní okno MRP-Video serveru
 
Tablet
Tablet připojený k videoserveru
 
Na videoserver se můžeme připojit z tabletů, mobilů, notebooků - prostě zařízení, které mají webový prohlížeč.
Displej mobilu
Poplachová SMS zpráva od Video serveru
 
S mobilním telefonem můžeme nejen obdržet poplachovou zprávu z Video serveru, ale také si můžeme sami kdykoliv vyžádat seznam narušených kamer (za námi zadaný následující časový interval). Pomocí SMS zpráv můžeme také dálkově spravovat Video server.

 

 

Faktury zdarma
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
MRP na Slovensku